выгодная печать фотографий через интернет
печать фотографий
заказать чехлы для телефонов


Партнери

Інститут психології імені Г.С. Костюка НПА України - Інститут проводить наукову та науково-організаційну роботу, спрямовану на отримання теоретично і практично значущих результатів із основних напрямів психологічної науки – методології та історії психології, психології особистості, психології навчання і виховання, психології творчості, економічної та організаційної, когнітивної та екологічної психології, етнопсихології, психофізіології та психодіагностики.


Інститут соціальних та інформаційних технологій - Інститут соціальних та інформаційних технологій(ІСТІТ) являє собою інтегровану організацію, яка займається створенням систем управління в організаціях та підприємствах. Мета діяльності полягає, в формуванні організаційних систем управління та реалізації інноваційних проектів.

 


Асоціація інноваційної медицини України – це громадська організація, що об’єднує в своїх рядах лікарів, медсестр та фахівців, які мають відношення до медичної науки. Головною метою діяльності організаціє є - впровадження інновацій у вітчизняну медицину. Вектор діяльності АІМУ розповсюджується на лікувальну, технологічну, управлінську та законодавчу сферу медицини.


Асоціація лікарів та науковців України – молодіжне всеукраїнське об’єднання лікарів та науковців. Метою діяльності об’єднання є захист спільних інтересів, підняття рівня науки та реалізації проектів пов’язаних з охороною здоров’я. Одним із головних завдань в діяльності організації є - процвітання вітчизняної лікарської справи.

 


Всеукраїнська ліга дітей та молоді – це громадська організація, що об’єднала людей, яким важливе і цікаве благополуччя та процвітання молодого покоління. Працює у сфері неформальної (додаткової) освіти та розвитку громадських ініціатив, активно реалізовує міжнародні, молодіжні програми та проекти.

JoomShaper