Членство в асоціації

Асоціація сексологів та сексотерапевтів України (АССУ) у зв'язку з багатовекторною громадською діяльністю відповідно статуту, запрошує до співпраці та взаємодії у сфері розвитку сексології як міждисциплінарної науки всіх, кому цікава і небайдужа сексологія і сексуальне здоров'я громадян нашої країни.
Членами АССУ можуть бути:

• дійсні члени
• чинні члени
• групові члени
• почесні члени

Дійсними членами АССУ можуть бути юридичні та фізичні особи, які мають відношення до роду діяльності Асоціації. Які мають досвід роботи більше 5 - ти років.

Дійсний член має право:

- вносити пропозиції і робити запити, висувати кандидатури, обирати і бути обраним до директорії;
- брати участь у розробці та реалізації соціальних проектів АССУ;
- приймати безкоштовну участь у конференціях, семінарах і тренінгах, що проводяться АССУ;
- користуватися символікою та інформаційним ресурсом АССУ;
- розміщувати рекламу на інформаційних ресурсах АССУ;
- проводити презентації і представляти АССУ в ЗМІ;
- безкоштовну юридичну допомогу у сфері професійної діяльності;
- прийняття в дійсні члени АССУ проводитись з чинних членів за рекомендацією 2 -х дійсних членів Асоціації.

Чинними членами АССУ можуть бути юридичні та фізичні особи, які виявляють інтерес або співчувають діяльності організації заявленої в статуті. Чинними членами можуть бути громадяни з вищою освітою або особи які знаходяться в процесі навчання в профільних навчальних закладах.

Чинні члени мають право:

- вносити пропозиції до діяльності організації та бути обраними в дійсні члени АССУ;
- брати участь на всіх заходах АССУ (конференції, семінари та ін) на пільгових умовах. Мати знижки та «кредити»;
- мати значок члена Асоціації;
- брати участь у громадському та організаційному житті АССУ;
- прийом в чинні члени приймається на загальних зборах дійсних членів і директорії АССУ;
- при реалізації соціальних проектів АССУ, чинні члени поза конкурсом можуть укладати трудовий договір відповідно до чинного КЗпП;
- на наявність безкоштовних супервізійних годин на рік (психотерапії сексуальних розладів та сексології).

Груповими членами можуть бути:

- громадські, державні та комерційні організації, які поділяють цілі АССУ;
- міжнародні асоціації, члени яких здійснюють активну діяльність в сексологічній сфері.

Почесним членом є будь-яка особа, яка надала АССУ в її діяльності особливу послугу та внесла великий вклад у становлення та розвиток сучасної сексології. Присвоєння звання почесного члена і позбавлення цього звання здійснюється за поданням правлінської ради рішенням Загальних зборів.

Членство в АССУ починається з отримання в письмовому вигляді інформації про рішення, що підтверджує прийняття в члени АССУ, і надходження на рахунок АССУ вступних та членських внесків, зазначених у письмовій інформації. Члени АССУ повинні активно сприяти досягненню асоціацією своїх цілей. При цьому вони повинні керуватися статутом, діловими правилами, вказівками Директорії та рішеннями Загальних зборів.

Документи для вступу до Асоціації:
 1. Кодекс етики для дійсних, групових та чинних членів Асоціації
 2. Анкета для дійсного члена Асоціації.
 3. Анкета для чинного члена Асоціації.
 4. Анкета групового члена Асоціації.
 5. Завантажити документи дійсного члена Асоціації.
 6. Завантажити документи чинного члена Асоціації.
 7. Завантажити документи групового члена Асоціації.
Процедура вступу в члени Асоціації:
 1. Кандидат повинен підписати кодекс етики члена асоціації.
 2. Кандидат заповнює анкету члена асоціації.
 3. Кандидат оплачує вступ і поточний рік членства в асоціації
 4. Орган сертифікації готує сертифікат членства.
 5. Вручення сертифікату та зарахування до реєстру Асоціації.
Вартість вступу до Асоціації:
 • Для дійсних членів: Первинний - 600 грн. Щорічний - 600 грн.
 • Для чинних членів: Первинний - 400 грн. Щорічний - 400 грн.
 • Для групових членів: Первинний - 3000 грн. Щорічний - 3000 грн.
 • При вступі обидва внеску оплачуються одночасно.
Асоціація сексологів та сексотерапевтів України (АССУ) пропонує членство, професійний розвиток, контроль і суворий процес акредитації для тих, хто практикує у сфері сексології, сексуального здоров'я і сексуального виховання. Користувачі зобов'язуються дотримуватися строгий кодекс етики.