Членство в Асоціації

Асоціація сексологів та сексотерапевтів України (АССУ) у зв'язку з багатовекторною громадською діяльністю, відповідно статуту, запрошує до співпраці та взаємодії у сфері розвитку сексології як міждисциплінарної науки всіх, кому цікава і небайдужа сексологія і сексуальне здоров'я громадян нашої країни.
Членами АССУ можуть бути:

• дійсні члени
• чинні члени
• групові члени
• почесні члени

Дійсними членами АССУ можуть бути юридичні та фізичні особи, які мають відношення до роду діяльності Асоціації. Та які мають досвід роботи більше 5-ти років.

Дійсний член має право:

- вносити пропозиції і робити запити, висувати кандидатури, обирати і бути обраним до директорії;
- брати участь у розробці та реалізації соціальних проектів АССУ;
- приймати безкоштовну участь у конференціях, семінарах і тренінгах, що проводяться АССУ;
- користуватися символікою та інформаційним ресурсом АССУ;
- розміщувати рекламу на інформаційних ресурсах АССУ;
- проводити презентації і представляти АССУ в ЗМІ;
- безкоштовну юридичну допомогу у сфері професійної діяльності;

Прийняття в дійсні члени АССУ проводиться з кола чинних членів за рекомендацією не менш як 2 -х дійсних членів Асоціації.

Чинними членами АССУ можуть бути юридичні та фізичні особи, які виявляють інтерес або співчувають діяльності організації заявленої в статуті. Чинними членами можуть бути громадяни з вищою освітою або особи які знаходяться в процесі навчання в профільних навчальних закладах.

Чинні члени мають право:

- вносити пропозиції до діяльності організації та бути обраними в дійсні члени АССУ;
- брати участь на всіх заходах АССУ (конференції, семінари та ін.) на пільгових умовах. Мати знижки та «кредити»;
- мати значок члена Асоціації;
- брати участь у громадському та організаційному житті АССУ;
- прийом в чинні члени приймається на загальних зборах дійсних членів і директорії АССУ;
- при реалізації соціальних проектів АССУ, чинні члени поза конкурсом можуть укладати трудовий договір з Асоціацією відповідно до чинного КЗпП;
- на безкоштовні супервізійні години на рік (психотерапії сексуальних розладів та сексології).

Груповими членами можуть бути:

- громадські, державні та комерційні організації, які поділяють цілі АССУ;
- міжнародні асоціації, члени яких здійснюють активну діяльність в сексологічній сфері.

Почесним членом є будь-яка особа, яка надала АССУ в її діяльності особливу послугу та внесла великий вклад у становлення та розвиток сучасної сексології. Присвоєння звання почесного члена і позбавлення цього звання здійснюється за поданням правлінської ради рішенням Загальних зборів.

Членство в АССУ починається з отримання в письмовому вигляді інформації про рішення, що підтверджує прийняття в члени АССУ, і надходження на рахунок АССУ вступних та членських внесків, зазначених у письмовій інформації. Члени АССУ повинні активно сприяти досягненню Асоціацією своїх цілей. При цьому вони повинні керуватися статутом, діловими правилами, вказівками Директорії та рішеннями Загальних зборів.

Документи для вступу до Асоціації:
 1. Кодекс етики для дійсних, групових та чинних членів Асоціації
 2. Анкета для дійсного члена Асоціації.
 3. Анкета для чинного члена Асоціації.
 4. Анкета групового члена Асоціації.
Процедура вступу в члени Асоціації:
 1. Кандидат підписує Кодекс етики члена Асоціації.
 2. Кандидат заповнює анкету члена Асоціації.
 3. Кандидат оплачує вступ і поточний рік членства в Асоціації.
 4. Орган сертифікації готує сертифікат членства.
 5. Вручення сертифікату та зарахування до реєстру Асоціації.
Вартість вступу до Асоціації:
 • Для дійсних членів: Первинний - 600 грн. Щорічний - 600 грн.
 • Для чинних членів: Первинний - 400 грн. Щорічний - 400 грн.
 • Для групових членів: Первинний - 3000 грн. Щорічний - 3000 грн.
 • При вступі обидва внеску оплачуються одночасно.
Асоціація сексологів та сексотерапевтів України (АССУ) пропонує членство, професійний розвиток, контроль і суворий процес акредитації для тих, хто практикує у сфері сексології, сексуального здоров'я і сексуального виховання. Користувачі зобов'язуються строго дотримуватися Кодексу етики члена Асоціації.