Партнери

Інститут психології імені Г.С. Костюка НПА України - Інститут проводить наукову та науково-організаційну роботу, спрямовану на отримання теоретично і практично значущих результатів із основних напрямів психологічної науки – методології та історії психології, психології особистості, психології навчання і виховання, психології творчості, економічної та організаційної, когнітивної та екологічної психології, етнопсихології, психофізіології та психодіагностики.