Про асоціацію

Асоціація сексологів та сексотерапевтов Украіни (АССУ) - це перша в Україні неурядова організація, яка об'єднує в своїх рядах фахівців з різних галузей природничих і гуманітарних наук, професійний і науковий інтерес яких спрямований на вивчення і пізнання сексології як міжгалузевої науки, а також фахівців, професіоналізм яких (згідно чинного законодавства України) дозволяє застосовувати і розробляти терапевтичні методики, спрямовані на покращення сексуального життя людини.

«Асоціація сексологів та сексотерапевтів України» грунтується на членстві в добровільному об'єднанні, створеному з ініціативи однодумців, для реалізації спільних цілей, і є найбільшим громадським об'єднанням професіоналів.

Діяльність «Асоціації сексологів та сексотерапевтів України», як всеукраїнського громадського об'єднання сексологічної спільноти, здійснюється на основі принципів рівноправності своїх членів, законності, гласності, добровільності та самоврядування і спрямована на консолідацію професійного співтовариства в цілях участі в створенні здорового і демократичного суспільства та розвитку інститутів сексологічної допомоги. Головним завданням асоціації ми ставимо формування професійного співтовариства сексологів і сексотерапевтів.

Місія - формування змістовної сексологічної освіти і поширення сексуальної культури в суспільстві. Сприяння підвищенню рівня сексологічної підготовки лікарів, психологів та педагогів.

Асоціація сексологів та сексотерапевтів України головним завданням перед собою ставить:

  • підтримку і вдосконалення практичних навичок фахівців, що працюють в області сексології та сексуального здоров'я з метою сприяння позитивної інтеграції сексуальності в життя людей;
  • розвиток і підтримку професійної етики та стандартів, включаючи акредитації та визнання професіоналів;
  • розвиток таких професійних напрямків:

          а). сексолог;
          б). сексотерапевт;
          в). тренер сексуальної та статевої  грамотності (тренер - ССГ).

  • поширення знань про сексуальність та введення науково-дослідницької діяльності;
  • створення і реалізація освітніх, просвітницьких та соціальних проектів.

Історія організації

Історія виникнення АССУ має свої смислові основи, завдяки яким вона виникла і цінності, які вона передає сучасності. Потреба у створенні організації, яка б взяла на себе відповідальність у вивченні, розвитку та популяризації сексології, як міждисциплінарної науки серед суміжних професій і для широкого кола бажаючих, актуальна як для наукового кола так і для людей в цілому. Знайомлячись з сучасними розвиненими країнами світу ми обов'язково звернемо увагу на взаємодію як соціально - політичних процесів, так і науково - освітніх. Одним з головних завдань, які ці країни ставлять у розвитку свого суспільства, є наукова та освітня складові в сфері усвідомленності та розвитку сексуальності людини і суспільства в цілому. У цьому і є відмінність між цивілізованим суспільством, яке сприймає свою сексуальність як даність і всілякими шляхами інвестує в її розвиток, економічні та інтелектуальні ресурси, і дисфункціональним суспільством, яке відстоює світ забобонів і має страх впровадження інноваційних програм.

Сама ідея створення спеціалізованого ресурсу продиктована сучасними потребами об'єднання вивчаючих та практикуючих сексологію фахівців у просторі нашої держави виникла ще з кінця 90-х років. Сексологія як наука в Україні з'явилася в 60-х роках минулого сторіччя. Засновником цієї дисципліни, а також однією з перших сексологічних шкіл у світі, під назвою «Київська школа сексології» був професор Юнда Іван Федорович.

У складні і переломні періоди для СРСР в 1987р. професор В.В.Кришталь у м.Харкові організовує першу в СРСР кафедру сексопатології та медичної психології при харківській медичній академії післядипломної освіти. Також професором В. В Кришталем був розроблений міждисциплінарний системний підхід до вивчення сексуального здоров'я та сексуальної гармонії.

Наприкінці 2014р., Коли український народ брав участь у військових діях в зоні антитерористичної операції (АТО), в середовищі колег - однодумців, пов'язаних з медициною, психологією і соціологією було вирішено організувати всеукраїнський національний проект «Асоціація сексологів і сексотерапевта України». Серед фахівців суміжних наукових дисциплін, пов'язаних з сексологією, були проведении фокус-групи, завданням яких було прояснити, наскільки актуальною може бути організація співтовариства і його подальше функціонування. Отримані результати мотивували до наступних кроків з реалізації проекту:

  • 13.08.2015 р вперше в Україні міністерством юстиції було зареєстровано неурядову організацію «Асоціація сексологів та сексотерапевта України», реєстраційний №1441430.
  • «Асоціація сексологів та сексотерапевтів України» була створена для об'єднання фахівців у сфері сексуального здоров'я, а також для просування інформованості, освіти та допомоги широким верствам населення в сфері сексуального здоров'я.