Сексології в Україні бути!

 

Шановні колеги, в нашій країні настав час змінити ставлення до питань сексуальності людини в цілому і статевого виховання зокрема.

Вітчизняна сексологія, як наука продовжує розвиватися, але поки, на жаль, відстає від світового рівня. Відомо, що в багатьох європейських, американських навчальних закладах сексологія викладається як самостійна галузь знання. У нашій країні освіту фахівців, яким необхідні професійні сексологічні знання практично відсутня.

Медичні та соціальні працівники, психологи та викладачі — ось неповний перелік фахівців, які в своїй практичній діяльності постійно стикаються з питаннями, що стосуються проявів сексуальності. Стикаються, а надати кваліфіковану допомогу, або надати адекватну інформацію можуть далеко не завжди. У своїй тренерсько-викладацької практиці я часто чую від даних фахівців безліч питань, які кажуть, з одного боку, про величезний інтерес до теми сексуальності, з іншого боку — про відсутність належних знань, а з третього боку — про безліч міфів і власних страхів.

Аналізуючи ситуацію, можу з упевненістю сказати, ЩО заважає нашим фахівцям йти в ногу зі світовою сексологичною наукою і практикою, ЩО заважає ефективному консультуванню та інформування. Це:

  • відсутність належних знань в області сексології,
  • відсутність певних навичок консультування клієнтів (збереження «емоційної нейтральності», робота з «еротичним перенесенням» та ін.),
  • помилкові переконання, міфи і установки фахівця по відношенню до сексуальності,
  • особисті проблеми в сексуальній сфері,
  • відсутність навичок ефективного міжособистісного спілкування.

Окремо хочу сказати про підготовку медичних працівників. У нашій країні у навчальних програмах медичних інститутів та училищ сексологія як самостійна наука не передбачена, а студенти можуть лише побічно отримати деякі знання про психофізіології статевої поведінки в рамках інших дисциплін. Відповідно, лікарі, які закінчили вищі навчальні заклади, не вміють розпізнавати, попереджати і лікувати сексуальні порушення. Що стосується спеціалізації з сексопатології, то вона дає можливість лікарям придбати знання у сфері нормальної сексуальності, у сфері сексуальних порушень, але не дає можливості придбати базові навички психотерапевтичного супроводу таких пацієнтів. А адже сексологія — наука міждисциплінарна! Наука, яка передбачає знання не тільки в області сексуальності людини, але також і в області психології особистості, міжособистісних відносин, в області соціалізації особистості, в області психологічної корекції можливих порушень і т.п ..

Ми живемо в цікавий час, час покоління «Z», яке виросло в епоху інформаційних технологій, в епоху інформації «без кордонів». І тим не менш, дослідження показують, що дана категорія населення — підлітки, молодь, не мають достатніх знань про особливості дорослішання, про сексуальне (статевому) поведінці. Пам’ятаю свої студентські роки в медичному інституті — як ми чекали (нам обіцяли !!!) лекцію про сексуальність людини! Як ви розумієте, ми такої лекції не дочекалися….

Хочу особливо підкреслити, що медичні та соціальні працівники, психологи і педагоги повинні вміти проводити просвітницьку діяльність серед підростаючого покоління та їхніх батьків, повинні брати активну участь у програмі статевої освіти і статевого виховання. Адже багато проблем, пов’язаних з реалізацією сексуальності дорослої людини, корінням йдуть в його минуле, в дитячо-підлітковий період, в період психічного і сексуального розвитку.

Хочу висловити особливу подяку професору В.В. Кришталем (на жаль, нині покійному) і професору Б.М. Ворнику. Вчителі з великої букви — вони допомогли мені відкрити світ сексології, дали можливість усвідомити, що грамотний фахівець завжди йде в ногу з часом і навіть дещо випереджає його! Знань багато не буває!

Асоціація докладатиме всіх зусиль, щоб сексологія в нашій країні розвивалася на рівні світових стандартів, щоб фахівців у даній галузі знань ставало більше, щоб населення мало можливість отримувати якісну, висококваліфіковану сексологічну допомогу, щоб молоде покоління українців зростало здоровими і сексуально грамотними.

Наш колектив запрошує всіх бажаючих брати активну участь у діяльності Асоціації. Будемо раді співпраці!»

З повагою — Президент АССУ Голоцван Олена Анатоліївна.